marketing

Kenmerken en voordelen van business process management

By on mei 16, 2018

Business process management wordt steeds vaker binnen bedrijven gehanteerd. Er is daarbij sprake van het optimaliseren van bedrijfsprocessen waarbij effectiviteit en efficiëntie zo veel mogelijk wordt nagestreefd, in combinatie met innovatie en flexibiliteit. Het doel van business process management is het verbeteren van de prestaties van een bedrijf door processen beter meetbaar, inzichtelijk en verbeterbaar te maken. Hierdoor wordt het tevens makkelijker voor het bedrijf om te innoveren.

Door business process management worden bedrijfsprocessen dus beter geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Hierdoor wordt er meer inzicht gebracht in relaties die processen met elkaar kunnen hebben. Ook wordt er meer gefocust op verwerking van informatie en de zwakke plekken in de organisatie worden verheldert. Denk hierbij aan veel verschillende aspecten die binnen een organisatie voor kunnen komen, bijvoorbeeld: communicatie, personeel, financiën, technologie, huisvesting en juridische onderdelen. Business process management kan bijdragen aan het feit dat de bedrijfsvoering verbeterd en transparanter wordt. Door deze verbetering worden de primaire doelstellingen van de organisatie ook verduidelijkt en makkelijker behaalt.

Het voordeel van invoeren van business process management is dat er continue verbetering rond de bedrijfsprocessen plaats vindt. Hierdoor wordt er steeds meer gestreefd een grotere efficiëntie te creëren en daardoor kunnen bedrijven beter scoren dan hun concurrenten. Dit kan namelijk alleen maar bereikt worden wanneer bedrijven zich continu blijven verbeteren en innoveren. Door middel van business process management software kan er zo veel mogelijk kwaliteit in alle processen afspelen en hierdoor wordt de uitkomst voor een organisatie alleen maar verbeterd.

Simpelweg kan business process management ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen verbeterd worden. Dit gebeurd aan de hand van efficiëntere werkwijze en interne samenwerking van werknemers. Ook wordt de klantvraag sneller behandeld en is het controleren steeds makkelijker geworden waardoor er minder fouten plaats zullen vinden. Ook sluit business process management beter aan op de huidige digitalisering van de samenleving omdat er vaker van IT gebruik gemaakt wordt.

Wanneer je gebruik wil maken van BPM kun je hier een bedrijf voor inhuren wat dit voor je mogelijk kan maken. Kijk bijvoorbeeld eens op Adviesbureau het nieuwe werken. Agile werken komt ook veel overheen met business process management en Het Nieuwe werken, kijk voor meer informatie daarover op agile werken.

Continue Reading